Porady

Porady


image

Dobór rodzaju łożysk


Etap l. Warunki pracy i otoczenia

Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • funkcjonalność i konstrukcję zabudowy łożyskowania
 • umiejscowienie łożyskowania
 • obciążenie łożyskowania, kierunkowość oraz wartość sił
 • prędkość obrotową
 • drgania oraz obciązenia udarowe
 • temperaturę pracy łożyskowania
 • warunki pracy : wpływ korozji, stopień zanieczyszczenia łożyskowania, metodę smarowania itp.

Etap 2. Dobór łożyska ze względu na obciążenia

Dobór łożyska pociąga za sobą odpowiednie zaprojektoewanie całego węzła łożyskowego,
dlatego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • odpowiednie zaprojektowanie elementów zabudowy łożyskowania
 • równoważne obciążenie dynamiczne - statyczne
 • współczynnik bezpieczeństwa
 • dopuszczalną prędkość obrotową
 • dopuszczalne obciążenie
 • dostępność do zabudowy.

Etap 3. Wybór typu łożyska i konfiguracji

Na wybór łożyska mają wpływ:

 • ograniczenia wymiarowe
 • obciążenie łożyska - wielkość obciążenia, kierunek, występowanie drgań i obciążeń udarowych
 • prędkość obrotowa - stała, zmienna, występowanie zmiany kierunku obrotów
 • dokładność wykonania łożyska
 • dopuszczalna niewspółosiowość łożyska
 • moment tarcia
 • sztywność łożyskowania
 • ustalenie łożyskowania (łożysko ustalone - łożysko swobodne)
 • wymagania montażu - demontażu
 • dostępność łożyska, koszty.

Etap 4. Dobór klasy dokładności łożyska

Przy doborze dokładności wykonania łożyska należy wziąć pod uwagę:

 • tolerancję bicia wału
 • prędkość obrotową
 • zmienność momentu obrotowego

Etap 5. Dobór luzów wewnętrznych łożyska

Przy doborze luzów łożyska należy zwrócić uwagę na:

 • materiał oraz grubość Ścianek zabudowy
 • pasowanie: wał - pierścień wewnętrzny oraz zabudowa - pierścień zewnętrzny
 • gradient temperatury pomiędzy pierścieniem zewnętrznym i wewnętrznym
 • dopuszczalne przesunięcie pomiędzy pierścieniami, luz osiowy
 • obciążenie - wielkość, charakter obciążenia
 • wartość napięcia wstępnego
 • prędkość obrotową.

Etap 6. Dobór materiału i typu koszyka

O doborze materiału na koszyk decydują przede wszystkim:

 • prędkość obrotowa
 • poziom hałasu
 • drgania i obciążenia udarowe
 • obciążenia chwilowe
 • metoda i sposób smarowania.

Etap 7. Dobór środka smarującego, metody smarowania oraz uszczelnienia

Wybierając środek smarujący, należy się kierować następującymi czynnikami:

 • temperatura pracy łożyskowania
 • prędkość obrotowa
 • rodzaj uszczelnienia
 • konserwacja i kontrola

Etap 8. Proces zabudowy łożyskowania.

Na tym etapie projektujemy zarówno proces montażu, jak i demontażu łożyska, uwzględniając:

 • wymiary łożyska
 • metodę montażu oraz demontażu