BETEX 24 RSD TURBO 3.6 kVA

BETEX 24 RSD TURBO 3.6 kVA
Najpopularniejszy model z ruchomą zworą

Max. waga nagrzewanego łożyska do 95 kg.
Max. waga nagrzewanej części do 50 kg.
Min śr wew 15mm, max śr. zew. 520/750mm