Loctite 416

 

Loctite 416-500g  (klej błyskawiczny) (IDH.142591)Produkt LOCTITE 416 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem etylocyjanoakrylowym o wysokiej lepkości. Jest on przeznaczony do ogólnego stosowania. 
Klejenie gum, tworzyw sztucznych i metali. 
Typowy przebieg utwardzania
W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałośćfunkcjonalna następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska pełną odporność chemiczną. Jeśli utwardzanie trwa zbytdługo z powodu dużych szczelin, można przyspieszyć proces używając aktywatora.Może to jednak zmniejszyć wytrzymałość końcową spoiny.

 

Magazynowanie:
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 21 C. Optymalna temperatura dla nieotwartych pojemników z produktami cyjanoakrylowymi to 2 C do 8 C. Wychłodzone pojemniki powinny uzyskać temperaturę pokojową zanim się je otworzy.
Parametry:

 

Szybkość utwardzania w zależności od materiału (temp. 22 C wilgotność 50 % ) 
Stal (odtłuszczona) - 20 do 50 sek.
Aluminium (odtłuszczone) - 10 do 30 sek.
Dwuchromian cynkowy - 40 do 100 sek.
Kauczuk nitrylowy - < 5
ABS - 15 do 40 sek.
Neopren - < 5
PCV - 20 do 50 sek.
Poliwęglan - 30 do 70 sek.
Materiały fenolowe - 10 do 40 sek.

 

Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału po 24 godzinach (temp.22 C) 
Stal śrutowana - 18 do 26 N/mm2
Aluminium trawione - 12 do 19 N/mm2
Dwuchromian cynkowy - 6 do 13 N/mm2
ABS - 6 do 20 N/mm2
PCV - 6 do 20 N/mm2
Poliwęglan - 5 do 20 N/mm2
Materiały fenolowe - 5 do 15 N/mm2
Guma neoprenowa - 5 do 15 N/mm2
Kauczuk nitrylowy - 5 do 15 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie.
stal śrutowana - 12 do 25 N/mm2
guma Buna N - 5 do 15 N/mm2