Loctite 638

 

 

Loctite 638-250ml (mocowanie części współosiowych) (IDH.246668)Produkt Loctite 638 jest jednoskładnikowym, szybkim klejem anareobowym o wysokiej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych.
Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm i gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej.
Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałkach.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne rozprowadzenie kleju.
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał dostateczny luz dla swobodnego montażu.
Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie:
O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idelnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiedzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.
Parametr:
Wytrzymałość na ścinanie na stali- 31 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C)
Stal - 6 godz.
Dwuchromian cynkowy- 6 godz.
Aluminium - 72 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - 5 min
Dwuchromian cynkowy - 30 min
Aluminium - 30 min
Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor - zielony