LOCTITE 510

Produkt Loctite 510 jest jednoskładnikowym, uszczelniaczem anareobowym o średniej wytrzymałości i dobrej odporności na wysokie temperatury.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
Produkt wykazuje dobrą odporność na podwyższoną temperaturę.

Loctite 510-250ml (uszczelniacz metalowych złączy kołnierzowych) (IDH.246594)Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. Szczególnie przydatny tam, gdzie wymagana jest maksymalna odporność Chemiczna i temperaturowa.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Produkt ten przeznaczony do ściśle przylegających do siebie części kołnierzowych przy szczelinach do 0.4 mm. Nanosić ręcznie wstęgą lub sitodrukiem na jedną z powierzchni kołnierzowych. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy dystansowej.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie:
O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.

Parametry:

Wytrzymałość na ścinanie na stali- 7,5 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - 24 godz.
aluminium - 72 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - po 25 min.
aluminium - po 45 min.
Temperatura pracy - od -55 C do +200 C
Kolor - czerwony