Loctite 640

 

 

Loctite 640-250m (mocowanie części współosiowych) (IDH.601401)Produkt Loctite 640 jest jednoskładnikowym, wolnym klejem anareobowym o średniej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegąjącymi powierzchniami metalowymi.
Produkt wykazuje dobrą odporność na podwyższoną temperaturę.
Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych. Łączenie części może odbywać się na gorąco.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne rozprowadzenie kleju.
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał dostateczny luz dla swobodnego montażu.
Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie:
O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiedzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.
Parametry:
Wytrzymałość na ścinanie na stali- 24,5 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - 24 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - 20 min
Temperatura pracy - od -55 C do +175 C
Kolor - zielony