Płyty i bloki obrabialne

Wysoce technologicznie materiały polimerowe głównie do firm wykorzystujących w swojej działalności formy i elementy wykonane z żywic lub silikonów.

 

LABELITE 8 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Modele stylistyczne, makiety.

LABELITE 15 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Modele stylistyczne, makiety.

LABELITE 25 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Łatwa obróbka. Modele, makiety.

LABELITE 35 - Poliuretanowa płyta o niskiej gęstości. Dobry stan powierzchni po obróbce. Modele, wzorce.

LABELITE 45 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Jednolita powierzchnia po obróbce. Modele, wzorce.

PROLAB 65 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Doskonały stan powierzchni po obróbce. Modele, wzorce, formy do laminatów i termoformowania.

LAB 970 - Płyta epoksydowa o niskiej gęstości. Modele, wzorce, formy i stemple do termoformowania. Formowanie prepregów niskotemperaturowych.

LAB 975 - Płyta epoksydowa o niskiej gęstości i wysokiej odporności termicznej. Stabilna wymiarowo. Formy do prepregów o średniej temperaturze utwardzania. Formy do termoformowania.

LAB 973 - Płyta epoksydowa o niskiej gęstości i wysokiej odporności termicznej. Stabilna wymiarowo. Formy do prepregów o średniej temperaturze utwardzania. Formy do termoformowania.

PROLAB 75 - Płyta poliuretanowa o niskiej gęstości. Bardzo dobra powierzchnia po obróbce. Stabilna wymiarowo. Modele, wzorce formy do termoformingu i laminowania.

LAB 850 - Poliuretanowa płyta o średniej gęstości. Bardzo wysoka odporność na ścieranie i udary. Modele odlewnicze i rdzennice.

LAB 920 - Poliuretanowa płyta o średniej gęstości i wysokiej odporności na ścieranie. Oprzyrządowanie odlewnicze.

LAB 1001 - Poliuretanowa płyta o dużej gęstości. Stabilna wymiarowo. Odporna termicznie. Formy do termoformowania, wrorce kontrolne, tłoczniki do blach.

LAB 900 - Epoksydowa płyta o dużej gęstości. Odporna na ścieranie i temperaturę. Formy pracujące w wysokich temperaturach.

LAB 1000 - Poliuretanowa płyta o dużej gęstości. Zawiera wypełniacz aluminiowy. Formy do termoformowania, tłoczniki do blach, formy do wtrysku pianek PU i poliuretanów RIM.

XE 2390-2 - Epoksydowa płyta o wysokiej gęstości. Zawiera wypełniacz aluminiowy. Bardzo wysoka odporność termiczna. Stabilność wymiarowa. Formy do prepregów wysokotermicznych.