Loctite 2700

 

 

Loctite 2700-250ml (zabezpieczanie połączeń gwintowych) (IDH.1299244 )LOCTITE 2700 jest przeznaczony do trwałego zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych do M20.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się pomiędzy ściśle przylegającymi metalowymi powierzchniami. Loctite 2700 to jeden z produktów koncernu Henkel spełniających zaostrzone normy BHP. Produkt posiada tzw. białą kartę charakterystyki bez żadnych sformułowań dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa stosowania.
Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.
Parametry

Wytrzymałość na ścinanie na stali- 8 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
stal - około 3 godz.
mosiądz - około 1 godz.
stal nierdzewna - około 3 godz.
dwuchromian cynkowy - 1 godz.
platynowany nikiel - 3 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
stal - około 5 min.
mosiądz - około 3 min.
stal nierdzewna - około 5 min.
dwuchromian cynkowy - około 5 min.
platynowany nikiel - 5 min.
Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor - zielony