Sprzęgła jednokierunkowe

Sprzęgła jednokierunkowe poprzez połączenie tarciowe przenoszą lub wspierają moment obrotowy w jednym kierunku, zmiana kierunku obrotów powoduje rozłączenie współpracujących elementów pozwalając na ruch nieobciążony (jałowy) w przeciwnym kierunku.

 

Sprzęgła jednokierunkowe stosuje się jako:
1. Elementy taktujące, w celu zamiany ruchu oscylacyjnego na przerywany ruch obrotowy, umożliwiając przy tym bezstopniową regulację wielkości przesuwu (taktu).
2. Blokady ruchu powrotnego umożliwiające wykonanie ruchu obrotowego tylko w jedną stronę, jednocześnie uniemożliwiając obrót w przeciwną stronę.
3. Sprzęgła jednokierunkowe rozłączające napęd po osiągnięciu danej prędkości obrotowej, tak aby po odłączeniu napędu pozwolić na dalszy bieg napędzanej maszyny lub w przypadku dwóch prędkości operacyjnych przy niezależnych silnikach umożliwić przełączenie biegów.