Loctite 241

 

Loctite 241-50ml (zabezpieczanie połączeń gwintowych) (1517231)Loctite 241 jest jednoskładnikowym produktem anaerobowym o średniej wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle do siebie przylegającymi powierzchniami metalowymi.
Demontaż połączenia nie wymaga jego podgrzania lub użycia specjalnych narzędzi.Przy zabezpieczaniu gwintów w temperaturze poniżej 5 C należy najpierw nanieść na jedną z powierzchni aktywator Loctite 7649. Pełną wytrzymałość uzyskujemy wówczas już po kilkunastu minutach.

Skuteczny w złączach gwintowych z wszystkich rodzajów metali.
Chroni przed poluzowaniem spowodowanym drganiami części takich jak np. śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów i pras.Zalecany do stosowania w przypadkach gdy urządzenia w czasie przeglądu rozkręcane są przy użyciu narzędzi ręcznych.Pozwala na zastąpienie ślepych otworów gwintowanych otworami przelotowymi, których wykonanie jest prostsze i tańsze.


Wskazówki dotyczące stosowania:
1. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów klejenia,wyczyść wszystkie powierzchnie zmywaczem Loctite 7063 i pozwól im wyschnąć.
2. Jeśli materiał jest pasywny lub szybkość utwardzania jest zbyt mała, natryśnij na powierzchnie gwintów Aktywator 7471 lub 7649 i pozwól mu odparować.
3. Aby zapobiec zatykaniu się dyszy dozującej, nie pozwól podczas aplikacji na kontakt dyszy z powierzchniami metalowymi.
4. Otwory przelotowe: nanieś kilka kropel produktu na początkowe zwoje gwintu śruby.
5. Otworzy nieprzelotowe: nanieś kilka kropel produktu na dno otworu.
6. Uszczelnianie: nanieś produkt dookoła zwojów gwintu zewnętrznego, jednak pozostawiając pierwszy zwój niepokryty. Aplikuj produkt tak, aby pokrył dokładnie zwoje gwintu. Przy większych gwintach i szczelinach, trzeba użyć odpowiednio więcej produktu i również nanieść dookoła gwintu wewnętrznego.
7. Zmontuj złącze i dokręć według wymagań.


Magazynowanie:
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej+8°C lub powyżej +28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść dozanieczyszczenia produktu.
Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami.

umożliwia zastąpienie drogich kształtowych połączeń typu śruba z kołnierzem żebrowanym, kołnierzem zębatym lub nakrętek z wkładką poliamidową (jednorazowe) zwykłą znormalizowana nakrętką i śrubą.

Parametry
Rozmiar gwintu - do M12
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - około 12 godz.
Stal nierdzewna - około 24 godz.
Mosiądz - około 30 min
Dwuchromian cynkowy - około 6 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości
Stal - 25 min
Stal nierdzewna - około 4 godz.
Mosiądz - 8 min.
Dwuchromian cynkowy - 1 godz.
Moment zerwania dla śruby M10 - 13 do 33 Nm
Temperatura pracy - od -55C do +150C
Kolor - niebieski