Loctite 9464

 

Loctite 9464-50ml (dwuskładnikowy klej epoksydowy, szary, do 120 C ) (IDH451245)
Produkt Loctite Hysol 9464 jest odmianą produktu Hysol 9461 o krótszym czasie utwardzania. Czasy ustalania i przydatności po zmieszaniu składników są krótsze o około 50%, podczas gdy własności po utwardzeniu są zbliżone do własności produktu Hysol 9461. Produkt jest zalecany do łączenia następujących materiałów: metale, tworzywa sztuczne fenolowe i poliestrowe, płyty pilśniowe i drewno, guma, ceramika i inne materiały budowlane.
Typowe własności
-Skrócony czas przydatności po zmieszaniu składników
-Krótki czas ustalania
-Dobra wytrzymałość na oddzieranie
-Odporność na osiadanie i ściekanie
-Dobra wytrzymałość na rozciąganie
-Łatwe mieszanie i aplikowanie
-Możliwość utwardzania w podwyższonych temperaturach

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy oczyścić i odtłuścić powierzchnie. W przypadku klejenia strukturalnego, specjalne przygotowanie powierzchni może zwiększyć wytrzymałość złącza i jego trwałość.
2. Wymieszać żywicę z utwardzaczem na jednolitą masę. Produkt można nanosić bezpośrednio z opakowania poprzez końcówkę mieszającą. Początkową wstęgę o długości 3-5 cm należy odrzucić. Korzystając z pojemników bez dyszy mieszającej należy wymieszać ręcznie składniki w zalecanej proporcji (objętościowo lub wagowo). Po dokładnym odmierzeniu składników należy mieszać je przynajmniej przez 15 sekund, aż do uzyskania jednolitej barwy produktu.
3. Nie należy mieszać większych ilości produktu niż 1 kg, gdyż może to prowadzić do wydzielenia dużej ilości ciepła. Mieszanie mniejszych ilości ogranicza to zjawisko.
4. Po wymieszaniu, jak najszybciej to możliwe, nanieś klej na jedną z łączonych powierzchni. Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość połączenia nanieś klej równomiernie na obie łączone powierzchnie. Części powinny być odpowiednio ustalone natychmiast po nałożeniu kleju.
5. Czas przydatności zmieszanego kleju wynosi 15-20 minut w 22oC. Wyższa temperatura i większe ilości kleju wymieszane jednorazowo mogą ten czas skrócić.
6. Nadmiar kleju można usunąć rozpuszczalnikiem organicznym (np. acetonem).
7. Złącze powinno pozostawać w zacisku do czasu ustalenia się kleju. Nie należy obciążać złącza, dopóki nie osiągnie ono pełnej wytrzymałości.
8. Urządzenie mieszające i dozujące należy umyć gorącą wodą mydlaną, zanim klej stwardnieje.

Typowy przebieg utwardzania
Formuła produktu Hysol 9464 zapewnia krótkie czasy ustalania i utwardzania. Części mogą być przenoszonepo utwardzaniu przez 3-4 godziny w temperaturze 220C. Maksymalne własności wytrzymałościowe uzyskujemy po utwardzaniu przez 3 dni w temperaturze pokojowej. Hysol 9464 utwardza się przez 2 godziny w 60°Club 1 godzinę w 80°C.

Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8oC a 21oC (46°F do 70°F). Optymalna temperatura to dolna połowa tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczeniaproduktu.

DANE TECHNICZNE
Własności materiału nieutwardzonego

Żywica
-Typ chemiczny Epoksydowy
-Wygląd: biała nieprzezroczysta pasta
-Stopień tiksotropowości: 2
-Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F): >93(>200)
Utwardzacz
-Typ chemiczny: aminowy
-Wygląd: czarna nieprzezroczysta pasta
-Ciężar właściwy w 25°C: 1.31
-Stopień tiksotropowości: 1.5
-Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F): >93(>200)
Klej po zmieszaniu składników
-Wygląd: szara nieprzezroczysta pasta
-Stosunek mieszania objętościowo (żywica/utwardzacz): 1:1
-Stosunek mieszania wagowo (żywica/utwardzacz): 100:100
-Lepkość, mPas: 150,000-250,000
-Maksymalna szczelina (mm): 3
-Czas przydatności (min.) zmieszanego kleju w 220C (100 g): 15-20
-Czas ustalania (lekkie obciążenia, 0.1N/mm2) w 22°C, minuty: 180


Typowe własności materiału utwardzonego.
Wytrzymałość na ścinanie (7 dni w 23°C, szczelina 0.05mm),N/mm2
-Stal konstrukcyjna śrutowana: 22
-Aluminium szlifowane: 18.2
-Aluminium trawione: 22.1
-Stal nierdzewna: 18.4
-Mosiądz: 9.1
-Powłoka cynkowa: 15.1
-Stal ocynkowana: 20
-Poliwęglan: 3.8
-ABS: 4.8
-GRP: 4.7
-Udarność, kJ/m2: 9.6
-Wytrzymałość na oddzieranie, stal konstrukcyjna, N/mm: 10.5
-Wytrzymałość na oddzieranie, aluminium trawione, N/mm: 7