Loctite 3504

 

Loctite 128500/3504-250ml  ( klej akrylowy dotwardzany światłem UV) (IDH.195539)

Typowe aplikacje obejmują klejenie ferrytu do galwanizowanych powierzchni metalowych w silnikach 
elek-trycznych, sztywnych elementów głośników i wyrobów jubilerskich, gdzie wymagane jest szybkie
ustalanie części i gdzie produkt poza szczeliną złącza musi być całkowicie utwardzony.
INFORMACJA OGÓLNA
Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen;
nie powinien też być używany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie
W utleniających.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Złącze musi być
całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach luźno pasowanych należy nanieść klej
wokół wałka i krawędzi wlotu tulei; ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne
rozprowadzenie kleju. W połączeniach wtłaczanych trzeba starannie pokryć produktem obie klejone