Loctite 601

 

Loctite 601-250ml (mocowanie części współosiowych) (IDH.142728)Produkt LOCTITE 601 jest jednoskładnikowym klejem anaerobowym, którego utwardzanie następuje błyskawicznie
po odcięciu dostępu powietrza i kiedy produkt znajdzie się pomię-dzy ściśle przylegającymi do siebie powierzchniami metalowymi.
TYPOWE ZASTOSOWANIA
Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczegól-nie tam, gdzie wymagana jest niska lepkość produktu.
WŁASNOŚCI MATERIAŁU NIEUTWARDZONEGO

Typ chemiczny Ester dwumetakrylowy
Wygląd Zielony, fluorescencyjny
Ciężar właściwy w 25°C 1.1
Lepkość w 25°C, mPa.s
Brookfield RVT - Wrzeciono 1 przy 20.0 obr/min 100 do 150
DIN 54453, mPa.s
D = 277 1/s 100 do 150
Temp. zapłonu (COC), °C > 100
Prężność par, mbar < 5
Czas magazynowania w 5 do
28°C, miesiące 12