LOCTITE 5900

 

 

Loctite 5900-300ml (silikon olejoodporny) (IDH.142490)LOCTITE 5900 jest jednoskładnikowym klejem/uszczelniaczem silikonowym, który wulkanizuje w temperaturze pokojowej (RTV), nie powoduje korozji, ma słaby zapach, słabo ulatnia się i zastyga bez skurczu.
Jest on przeznaczony szczególnie do linii produkcyjnych, na których przeprowadza się niskociśnieniowe, międzyoperacyjne testy szczelności, zanim jeszcze produkt zacznie się utwardzać. Produkt ten wykazuje doskonałą odporność na samochodowe oleje silnikowe.
Typowe zastosowania:

Przeznaczony przede wszystkim do uszczelniania kołnierzy. Jest odporny na olej i wytrzymuje duże przemieszczenia w złączu.
Na przykład wytłaczane z blachy pokrywy (osłona rozrządu i miska olejowa).
Magazynowanie:

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomiesz-czeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F).
Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanie-czyszczenia produktu. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.