Aluminium

Aluminium - jest to glin cechujący się czystością techniczną. W jego składzie znajduje się dużo zanieczyszczeń, których ilość zależy w znacznym stopniu od metody otrzymywania. W procesie rafinacji elektrolitycznej wytwarza się aluminium posiadające 99,95-99,955% Al. W wyniku elektrolizy tlenku glinu otrzymujemy aluminium hutnicze, w stopionym kriolicie, które zawiera 99,0-99,8% Al.

 

Oferujemy takie wyroby z aluminium jak:

  • pręty okrągłe
  • płaskowniki
  • blachy