LOCTITE 5400

 

Loctite 5400-50ml (uszczelniacz połączeń gwintowych) (IDH.1545634 )LOCTITE 5400 jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania metalowych połączeń gwintowych rur i kształtek do 3". Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się pomiędzy ściśle przylegającymi metalowymi powierzchniami. Tiksotropowe własności produktu LOCTITE 5400 zapobiegają jego skapywaniu.
Loctite 5400 to jeden z produktów koncernu Henkel spełniających zaostrzone normy BHP. Produkt posiada tzw. białą kartę charakterystyki bez żadnych sformułowań dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa stosowania.
Wskazówki dotyczące stosowania

MONTAŻ:
1. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów klejenia, należy oczyścić wszystkie powierzchnie zmywaczem LOCTITE i pozwolić im wyschnąć.
2. Jeśli materiał jest pasywny lub gdy prędkość utwardzania jest za niska, należy na powierzchnie natrysnąć Aktywator 7471 lub 7649 i pozwolić im wyschnąć.
3. Nanieść zamkniętą wstęgę produktu (360°) wzdłuż drugiej nitki gwintu (nie pokrywając pierwszej nitki gwintu). Nanieść materiał w gwinty aby dokładnie wypełnić szczeliny. Złącza montować tak, aby dokładnie wypełnić szczeliny. Ilość produktu należy dobierać odpowiednio do geometrii uszczelnianych złączy, ze szczególnym uwzględnieniem rozmiarów gwintów. W przypadku gwintów o większych rozmiarach i o większych szczelinach, należy nanieść zamknięte wstęgi produktu na oba gwinty, męski i żeński..
4. Złącza należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów złączy, np. odnośnie wartości momentu montażowego.
5. Prawidłowo zmontowane złącza wykazują natychmiastową szczelność w zakresie niskich ciśnień. Dla uzyskania szczelności w pełnym zakresie warunków ich pracy, należy odczekać minimum 24 godziny, aby produkt utwardził się wystarczająco.

DEMONTAŻ
1. Rozkręć złącze przy użyciu narzędzi ręcznych.
2. Gdy narzędzia ręczne nie wystarczają z powodu wydłużonych odmian złączy lub ich większych średnic (ponad 1"), należy je podgrzać lokalnie do temp. ok. 250 °C i zdemontować na gorąco.

CZYSZCZENIE:
1. Utwardzony produkt można usuwać z wykorzystaniem rozpuszczalnika LOCTITE lub używając obróbki mechanicznej, np. szczotką drucianą.
Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.
Parametry

Wytrzymałość na ścinanie na stali- 5 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - około 72 godz.
mosiądz - około 1 godz.
stal nierdzewna - około 24 godz.
dwuchromian cynkowy - 72 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - około 25 min
mosiądz - około 10 min
stal nierdzewna - około 1 godz.
dwuchromian cynkowy - około 35 min.
Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor - ciemno pomarańczowa