Loctite 9466

 

Loctite 9466-400ml (dwuskładnikowy klej epoksydowy, przydymiony biały, do 120 C ) (IDH.451200)Loctite Hysol 9466 jest przemysłowym klejem epoksydowym o średniej lepkości. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i wydłużonym czasem przydatności.Po wymieszaniu, ten dwuskładnikowy klej epoksydowy utwardza w temperaturze pokojowej tworząc kremową spoinę o wysokiej wytrzymałości na oddzieranie i ścinanie. Po całkowitym utwardzeniu jest odporny na większość czynników chemicznych i rozpuszczalników, może być również stosowany jako izolator elektryczny.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Wysokie własności wytrzymałościowe tego kleju epoksydowego sprawiają, że stosowany jest do łączenia różnorodnych tworzyw sztucznych i metali w aplikacjach przemysłowych. Wydłużony czas przydatności produktu po zmieszaniu ułatwia odpowiednie ustawienie łączonych elementów

WŁASNOŚCI MATERIAŁU NIEUTWARDZONEGO
- Typ chemiczny: Epoksydowy
- Wygląd: Biała nieprzezroczysta pasta
- Ciężar właściwy w 25°C: 1.00
- Lepkość RVT wg metody Brookfield’a w 25°C, mPas: 15,000 do 50,000
- Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F) >93 (>200)
Utwardzacz
- Typ chemiczny: Aminowy
- Wygląd: Biały przezroczysty płyn
- Ciężar właściwy w 25°C: 1.00
- Lepkość RVT wg metody Brookfield’a w 25°C, mPas: 25,000 do 60,000
- Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F) >93 (>200)
Klej po zmieszaniu składników
- Wygląd: Kremowa nieprzezroczysta pasta
- Stosunek mieszania objętościowo (żywica/utwardzacz): 2:1
- Stosunek mieszania wagowo (żywica/utwardzacz): 100:50
- Maksymalna szczelina (mm): 3
- Czas przydatności zmieszanego kleju w 22°C (min.): 60
- Czas ustalania (lekkie obciążenia, 0.1N/mm2) w 22°C, minuty: 180
TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA
Szybkość utwardzania w zależności od czasu/temperatury.
Produkt Loctite Hysol 9466 osiąga w temperaturze pokojowej wysoką wytrzymałość po 24 godzinach.
Klejone części zostaną ustalone (wstępna wytrzymałość: 0.1 N/mm2) po 120 minutach w temperaturze pokojowej i warstwie 0.05mm.
W celu przyspieszenia utwardzania można zastosować wyższe temperatury. Poniższy wykres przedstawia wzrost wytrzymałości na ścinanie na stalowej płytce w funkcji czasu i temperatury (przy szczelinie 0.05 mm), badanej zgodnie z normą ASTM D-1002/EN 1465.
TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU UTWARDZONEGO (próbki 1.2 mm grubości utwardzane 7 dni w 22*C) Własności fizyczne. Typowa wartość
Wytrzymałość dielektryczna, (ASTM D149) KV/mm : 30
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D882, N/mm2 : 32
Wydłużenie ASTM D882, % : 3
Moduł sprężystości (ASTM D882) N/mm2 : 1718
Temperatura zeszklenia Tg (ASTM E1640-99) °C : 62
Twardość ASTM D1706, Shore D: 60
WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE MATERIAŁU UTWARDZONEGO (Utwardzane przez 5 dni w 22°C, jeśli nie zaznaczono inaczej)
Wytrzymałość na ścinanie, ASTM D1002/EN 1465 (0,05 mm szczelina, jeśli nie zaznaczono inaczej) N/mm2:
Stal,stal konstrukcyjna śrutowana :37
Aluminium, szlifowane papierem ściernym (wodoodpornym) , ziarno P400A : 26
Aluminium, Anodowane: 17.9
Stal ocynkowana : 8.5
Stal nierdzewna: 23
Poliwęglan :5.3
Nylon :1.6
Drewno (jodla): 11.3
GRP (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym): 5
ABS :4.7

Wytrzymałość na rozciąganie stali konstrukcyjnej na szkle sodowym ASTM D2095/EN 26922 N/mm2 :43.2
Wytrzymałość na oddzieranie (sztywne próbki 180o), ASTM D1876, N/mm :8
Udarność IZOD, ISO 9653/ASTM D950-98, GBMS, J/m2 : 5.8


Wskazówki dotyczące stosowania
1. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy oczyścić i odtłuścić powierzchnie. W przypadku klejenia strukturalnego, specjalne przygotowanie powierzchni może zwiększyć wytrzymałość złącza i jego trwałość.
2. Wymieszać żywicę z utwardzaczem na jednolitą masę. Produkt można nanosić bezpośrednio z opakowania poprzez końcówkę mieszającą. Początkową wstęgę o długości 3-5 cm należy odrzucić.
Korzystając z pojemników bez dyszy mieszającej należy wymieszać ręcznie składniki w zalecanej proporcji (objętościowo lub wagowo). Po dokładnym odmierzeniu składników należy mieszać je przynajmniej przez 15 sekund, aż do uzyskania jednolitej barwy produktu.
3. Nie należy mieszać większych ilości produktu niż 4 kg, gdyż może to prowadzić do wydzielenia dużej ilości ciepła. Mieszanie mniejszych ilości ogranicza to zjawisko.
4. Po wymieszaniu, jak najszybciej to możliwe, nanieś klej na jedną z łączonych powierzchni. Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość połączenia nanieś klej równomiernie na obie łączone powierzchnie. Części powinny być odpowiednio ustalone natychmiast po nałożeniu kleju.
5. Czas przydatności zmieszanego kleju wynosi 60 minut w 22*C.
Wyższa temperatura i większe ilości kleju wymieszane jednorazowo mogą ten czas skrócić.
6. Złącze powinno pozostawać w zacisku do czasu ustalenia się kleju. Nie należy obciążać złącza, dopóki nie osiągnie ono pełnej wytrzymałości.
7. Nadmiar kleju można usunąć rozpuszczalnikiem organicznym (np.acetonem).
8. Urządzenie mieszające i dozujące należy umyć gorącą wodą mydlaną, zanim klej stwardnieje.
Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8*C a 21*C (46°F do 70°F). Optymalna temperatura to dolna połowa tego zakresu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można otrzymać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.