Usługi BHP

W ramach naszych usług BHP oferujemy:

 • wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz pracodawców
 • kontrole BHP stanowisk i pomieszczeń zgodne z oceną zagrożeń
 • audyty dotyczące aktualnych zagrożeń w firmie
 • tworzenie analiz stanu BHP
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestrów BHP
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • pomoc przy organizacji badań środowiskowych
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP


Gwarantujemy

 • materiały szkoleniowe
 • wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń
 • wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia szkoleń, przeprowadzania egzaminów, wystawiania właściwych zaświadczeń oraz prowadzenia dokumentacji wspomnianej wyżej.