Loctite 495

 

 

Loctite 495-20g  (klej błyskawiczny) (IDH.246580)Produkt LOCTITE 495 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem etylocyjanoakrylowym o niskiej lepkości. Jest on przeznaczony do ogólnego stosowania.
Zastosowanie: klejenie gum, tworzyw sztucznych i metali.
Typowy przebieg utwardzania
W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałośćfunkcjonalna następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska pełną odporność chemiczną. Jeśli utwardzanie trwa zbytdługo z powodu dużych szczelin, można przyspieszyć proces używając aktywatora.Może to jednak zmniejszyć wytrzymałość końcową spoiny.

Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 21 C. Optymalna temperatura dla nieotwartych pojemników z produktami cyjanoakrylowymi to 2 C do 8 C. Wychłodzone pojemniki powinny uzyskać temperaturę pokojową zanim się je otworzy.
Parametry:

Szybkość utwardzania w zależności od materiału (temp. 22 C wilgotność 50 % )
Stal (odtłuszczona) - 10 do 30 sek.
Aluminium (odtłuszczone) - 5 do 15 sek.
Dwuchromian cynkowy - 30 do 90 sek.
Kauczuk nitrylowy - < 5
ABS - 10 do 30 sek.
Neopren - < 5
PCV - 3 do 10 sek.
Poliwęglan - 20 do 60 sek.
Materiały fenolowe - 5 do 20 sek.
Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału po 24 godzinach (temp.22 C)
Stal śrutowana - 12 do 26 N/mm2
Aluminium trawione - 12 do 19 N/mm2
Dwuchromian cynkowy - 6 do 13 N/mm2
ABS - 6 do 20 N/mm2
PCV - 6 do 20 N/mm2
Poliwęglan - 5 do 20 N/mm2
Materiały fenolowe - 5 do 15 N/mm2
Guma neoprenowa - 5 do 15 N/mm2
Kauczuk nitrylowy - 5 do 15 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie.
stal śrutowana - 12 do 25 N/mm2
guma Buna N - 5 do 15 N/mm2