Loctite 3463

 

Loctite 3463-0,114kg (Metal Magic Steel) (IDH.265628)Naprawcze tworzywo epoksydowe Metal Magic Steel Loctite 3463 jest jednoskładnikowym, łatwym w użyciu, uniwersalnym epoksydowym tworzywem naprawczym wypełnionym stalą. Nanosi się je jak pastę. Po utwardzeniu osiąga ono wysoką wytrzymałość na nacisk i dobrą adhezję do większości powierzchni. Zakres temperatur -30*C do 120*C.

Zalety:
• Utwardza się w ciągu 10 minut - do szybkich napraw.
• Utwardza się pod wodą i przywiera do wilgotnych powierzchni.
• Dogodne opakowanie sprzyja łatwemu stosowaniu.
• Przywiera do większości czystych powierzchni.

Zastosowanie.
• Dopuszczenie NSF do instalacji z wodą do picia.
• Zatrzymanie przecieków w rurach i zbiornikach.
• Wypełnianie nadwymiarowych otworów gwintowych.
• Wygładzanie spawów.
• Naprawa niestrukturalnych defektów w otworach odlewniczych w zbiornikach.

Wskazówki dotyczące stosowania.
UWAGA! NIE NANOSIĆ NA POWIERZCHNIE O TEMPERATUTZE POWYŻEJ 60*C (150OF)
• Starannie oczyścić i przeszlifować powierzchnie następnie umyć je środkiem Loctite 7063. Odsunąć częściowo plastykową folię, przyciąć potrzebną długość, skręcać i ugniatać, aż materiał stanie się gładki i uzyska jednolitą barwę (zakładać rękawice gumowe lub z tworzywa).
• Ściśle przyłożyć na klejoną powierzchnię i nadać wymagany kształt.
• Aby uzyskać gładką powierzchnię, wygładzać ją zwilżoną wodą szmatką lub palcem.
• W 25*C wymieszany Metal Magic Steel zachowuje przydatność przez 3 minuty a ustala się w ciągu 10 minut.

PORADY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRACY Z EPOKSYDAMI
Czas przydatności do nałożenia i czas utwardzania zależą od temperatury i masy produktu:
• Im wyższa temperatura tym szybsze utwardzanie.
• Im większa masa produktu tym szybsze utwardzanie.

Aby przyśpieszyć utwardzanie epoksydów w niskiej temperaturze:
• Przechowywać je w temperaturze pokojowej.
• Podgrzać naprawianą powierzchnię, aż będzie ciepła w dotyku.

Aby spowolnić utwardzanie epoksydów w wysokiej temperaturze:
• Mieszać epoksyd w małych ilościach.
• Wychłodzić masę.
Magazynowanie:
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C. Optymalna temperatura magazynowania to dolna granica tego zakresu. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej

Parametry:
TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU UTWARDZONEGO (W 25*C, jeśli nie podano)

• Wytrzymałość na ściskanie, ASTM D695, N/mm2 - 82.7
• Wytrzymałość na ścinanie ASTM D1002, N/mm2 - 4.8

Szczelina 0,125 mm, wytrawiane kwasowo aluminium
• Wytrzymałość na rozciąganie STM D638, N/mm2 -17.2
• Twardość Shore D - 80

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA
Własności utwardzania (W 25*C, jeśli nie podano)

• Czas przydatności do nałożenia, minuty - 3
• Czas utwardzania, minuty - 10