Loctite 415

 

Loctite 415-50g (klej błyskawiczny) (IDH.246540)Produkt LOCTITE 415 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem metylocyjanoakrylowym o wysokiej lepkości. Jest on przeznaczony do klejenia metali, gumy i tworzyw sztucznych.

Klejenie w przypadkach wymagających maksymalnej adhezji na metalach.
Typowy przebieg utwardzania
W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałośćfunkcjonalna następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska pełną odporność chemiczną.
Jeśli utwardzanie trwa zbyt długo z powodu dużych szczelin, można przyspieszyć proces używając aktywatora.Może to jednak zmniejszyć wytrzymałość końcową spoiny.

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 21 C.
Optymalna temperatura dla nieotwartych pojemników z produktami cyjanoakrylowymi to 2 C do 8 C. Wychłodzone pojemniki powinny uzyskać temperaturę pokojową zanim się je otworzy.
Parametry:

Szybkość utwardzania w zależności od materiału (temp. 22 C wilgotność 50 % )
Stal (odtłuszczona) - 30 do 60 sek.
Aluminium (odtłuszczone) - 40 do 80 sek.
Dwuchromian cynkowy - 30 do 90 sek.
Kauczuk nitrylowy - < 10
ABS - 20 do 50 sek.
Neopren - < 10
PCV - 30 do 90 sek.
Poliwęglan - 30 do 90 sek.
Materiały fenolowe - 10 do 40 sek.
Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału po 24 godzinach (temp.22 C)
Stal śrutowana - 20 do 30 N/mm2
Aluminium trawione - 15 do 22 N/mm2
Dwuchromian cynkowy - 4 do 12 N/mm2
ABS - 6 do 20 N/mm2
PCV - 6 do 20 N/mm2
Poliwęglan - 5 do 20 N/mm2
Materiały fenolowe - 5 do 15 N/mm2
Guma neoprenowa - 5 do 15 N/mm2
Kauczuk nitrylowy - 5 do 15 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie.
stal śrutowana - 15 do 25 N/mm2
guma Buna N - 5 do 15 N/mm2