Loctite 620

 

 

Loctite 620-250ml (mocowanie części współosiowych) (IDH.246664)Produkt Loctite 620 jest jednoskładnikowym klejem anareobowym do mocowania połączeń cylindrycznych.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
Produkt osiąga dużą odporność na temperaturę po wygrzaniu w podwyższonych temperaturach.
Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie gdzie wymagana jest wysoka odporność na temperaturę (do 200 C).
Do typowych zastosowań należą: osadzanie kołków w zespołach grzejników, tulei w obudowach pomp i łożysk w przekładniach samochodowych.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne rozprowadzenie kleju.
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał dostateczny luz dla swobodnego montażu.
Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości. Produkt ten osiąga odporność na temperaturę po utwardzeniu termicznym przez jedną godzinę w temperaturze 180 C albo w dłuższych okresach przy temperaturach pracy powyżej 120 C.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie:
O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.
Parametry:
Wytrzymałość na ścinanie na stali- 27 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C)
Stal - 20 godz.
Dwuchromian cynkowy- 24 godz
Aluminium - 72 godz.
Z użyciem aktywatora N-2 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - 1 godz.
Dwuchromian cynkowy - 6 godz.
Aluminium - 3 godz.
Z użyciem aktywatora N- 10 min.
Temperatura pracy - od -55 C do +230 C
Kolor - jasno zielony