LOCTITE 574

 

Loctite 574-250ml (uszczelniacz metalowych złączy kołnierzowych) (IDH.246628)Produkt Loctite 574 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się uszczelniaczem anareobowym o średniej wytrzymałości.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. Zapewnia odporność na niskie ciśnienie natychmiast po montażu. Stosowany głównie jako uszczelka formowana w miejscu i na sztywnych połączeniach kołnierzowych np. skrzynia biegów i blok silnika.
Wskazówki dotyczące stosowania.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.Produkt ten przeznaczony do ściśle przylegających do siebie części kołnierzowych przy szczelinach do 0.25mm. Nanosić ręcznie wstęgą lub sitodrukiem na jedną z powierzchni kołnierzowych. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy dystansowej.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeń współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Magazynowanie
O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 28 C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.

Parametry:

Wytrzymałość na ścinanie na stali- 8,5 N/mm2
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - 12 godz.
aluminium - 15 godz.
Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - po 15 min
aluminium - po 50 min
Temperatura pracy - od -55 C do +150 C
Kolor - pomarańczowy