Loctite 460

 

Loctite 460-20g  (klej błyskawiczny) (IDH.142598)Produkt LOCTITE 460 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym o niskiej lepkości. Wyróżnia go słaby zapach.
Zastosowanie
Szybkie, bezwykwitowe klejenie wielu metali, tworzyw i elastomerów. Produkt przydatny w aplikacjachgdzie estetyka złącza odgrywa istotną rolę.
Typowy przebieg utwardzania
W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałośćfunkcjonalna następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska pełną odporność chemiczną. Jeśli utwardzanie trwa zbytdługo z powodu dużych szczelin, można przyspieszyć proces używająć aktywatora.Może to jednak zmniejszyć wytrzymałość końcową spoiny.
Szybkość utwardzania w zależności od materiału (temp. 22 C wilgotność 50 % )
Stal (odtłuszczona) - 30 do 70 sek.
Aluminium (odtłuszczone) - 5 do 20 sek.
Dwuchromian cynkowy - 60 do 180 sek.
Kauczuk nitrylowy - < 5
ABS - 20 do 60 sek.
Neopren - < 5
PCV - 20 do 50 sek.
Poliwęglan - 20 do 60 sek.
Materiały fenolowe - 30 do 60 sek.

Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału po 24 godzinach (temp.22 C)
Stal śrutowana - 14 do 22 N/mm2
Aluminium trawione - 9 do 15 N/mm2
Dwuchromian cynkowy - 4 do 10 N/mm2
ABS - 6 do 20 N/mm2
PCV - 2 do 8 N/mm2
Poliwęglan - 3 do 10 N/mm2
Materiały fenolowe - 5 do 15 N/mm2
Guma neoprenowa - 5 do 15 N/mm2
Kauczuk nitrylowy - 5 do 15 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie.
stal śrutowana - 10 do 25 N/mm2
guma Buna N - 5 do 15 N/mm2
Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 21 C. Optymalna temperatura dla nieotwartych pojemników z produktami cyjanoakrylowymi to 2 C do 8 C. Wychłodzone pojemniki powinny uzyskać temperaturę pokojową zanim się je otworzy.