Loctite 454

 

Loctite 454-20g (klej błyskawiczny-żel ) (IDH.246568)Produkt LOCTITE 454 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym w postaci żelu.Dzięki swej konsystencji nie ścieka nawet po pionowych powierzchniach. Może być stosowany w przypadkach, gdy sklejane powierzchnie nie przylegają dokładnie do siebie.
Szybkie klejenie wielu metali, tworzyw i elastomerów; szczególnie przydatny do klejenia materiałów porowatych lub chłonnych, jak guma spieniona, papier, skóra lub tkanina.
Typowy przebieg utwardzania:
W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałość funkcjonalna następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska pełną odporność chemiczną. Jeśli utwardzanie trwa zbyt długo z powodu dużych szczelin, można przyspieszyć proces używając aktywatora. Może to jednak zmniejszyć wytrzymałość końcową spoiny.

Magazynowanie:

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 21 C. Optymalnatemperatura dla nieotwartych pojemników z produktami cyjanoakrylowymi to 2 C do 8 C. Wychłodzone pojemnikipowinny uzyskać temperaturę pokojową zanim się je otworzy.

Parametry:

Szybkość utwardzania w zależności od materiału.
Stal (odtłuszczona) - 5 do 20 sek.
Aluminium (odtłuszczone) - 2 do 10 sek.
Dwuchromian cynkowy - 10 do 20 sek.
Kauczuk nitrylowy - < 5
ABS - 2 do 10 sek.
Neopren - < 5
PCV - 2 do 10 sek.
Poliwęglan - 10 do 40 sek.
Materiały fenolowe - 2 do 10 sek.
Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału.
Wytrzymałość na ścinanie po 24 godzinach (temp.22 C)
Stal śrutowana - 22 N/mm2
Aluminium trawione - 15 N/mm2
Dwuchromian cynkowy - 7 N/mm2
Poliwęglan - 12 N/mm2
ABS - 13 N/mm2
PCV - 13 N/mm2
Guma fenolowa - 10 N/mm2
Guma neoprenowa - 10 N/mm2
Kauczuk nitrylowy - 10 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie.
stal śrutowana - 18.5 N/mm2
guma Buna N - 10 N/mm2