Smary FAG

 

Smar FAG Temp90 
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w sprzęgłach, silnikach elektrycznych, pojazdach samochodowych. Przeznaczony do pracy przy wysokiej temperaturze i wysokich obciążeniach.Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur: -40ºC - +160ºC Temperatura graniczna: 90ºC
Smar FAG Temp110
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w silnikach elektrycznych, pojazdach samochodowych. Przeznaczony do pracy przy wysokiej temperaturze i wysokich obciążeniach. Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur: -40ºC - +160ºC Temperatura graniczna: 110ºC
Smar FAG Temp120
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w urządzeniach COS przy wysokiej temperaturze i wysokich obrotach. Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur: -35ºC - +180ºC Temperatura graniczna: 120ºC
Smar FAG Temp200
Smar specjalny przeznaczony do pracy przy najwyższej temperaturze i w agresywnym chemicznie otoczeniu do łożysk kulkowych i wałeczkowych w rolkach automatów piekarniczych, sworzniach tłokowych kompresorów, wózkach piecowych i urządzeniach w przemyśle chemicznym.Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur: -40ºC - +260ºCTemperatura graniczna: 200ºC
Smar FAG Multitop
Smar uniwersalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych Do zastosowań w walcarkach, maszynach budowlanych, samochodach osobowych, wrzecionach przędzalniczych, obrabiarkowych przy wzrastających obrotach, wysokim obciążeniu, niskich i wysokich temperaturach. Temperatury pracy -40°C do 150°C. Temperatura graniczna: 80°C Dostępny w pojemnikach: 400g, 1kg, 5kg, 25kg
Smar Multi3
Smar uniwersalny do łożysk kulkowych. Do zastosowań w dużych silnikach elektrycznych, maszynach rolniczych, budowlanych i wentylatorach. Temperatury pracy -30°C do 140°C. Temperatura graniczna: 75°C. Dostępny w pojemnikach: 400g
Smar FAG Load220
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w urządzeniach walcowniczych i pojazdach szynowych przy zwiększonym obciążeniu, dużym zakresie obrotów i zwiększonej obrotności Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur: -20°C - +140°C Temperatura graniczna: 80
Smar FAG Load400
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w maszynach górniczych i budowlanych, przy najwyższym obciążeniu, średniej temperaturze i średnich obrotach Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur:-20°C - +140°C Temperatura graniczna:80
Smar FAG Load1000
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w maszynach górniczych i budowlanych, szczególnie przy obciążeniach udarowych i dużych łożyskach przy najwyższym obciążeniu, średniej temperaturze i niskich obrotach Konsystencja (Klasa NLG): 2 Zakres temperatur:-20°C - +140°C Temperatura graniczna: 80
Smar FAG Arcanol SPEED2,6
Specjalny smar do łożysk kulkowych w obrabiarkach, instrumentach przy najwyższych obrotach i niskiej temperaturze. Konsystencja: 2-3. Zakres temperatur: -50 - +120. Temperatura graniczna: 80
Smar FAG Arcanol Anticorosionoil 
Smar-olej antykorozyjny do konserwacji rozpakowanych łożysk i ochrony obrobionych mechanicznie powierzchni metalowych maszyn, urządzeń, części zamiennych.
Smar FAG Arcanol FOOD2
Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych w warunkach kontaktu z żywnością, HI według USDA. Konsystencja (Klasa NLG): 2. Zakres tempreratur: -20 - +140 Temperatura graniczna: 80.